COURSES/КУРСОВЕ

В арт галерия и ателие "АМАЯ" ще имате възможност да творите, както със стандартните техники в изобразителното изкуство, така и с отдавна забравени. Рисуване с вино – винорел. Рисуване върху шоколад. Специалист по индология и източни езици ще ви въведе в разноликата източната култура. Ще изписваме мантри за хармония, любов, благополучие. Всичко това в приятна компания на чаша вино. At the art gallery and studio "AMAYA" we will have the opportunity to create both with the standard techniques in the fine arts and with long-forgotten ones. Painting with wine - vinorel. Painting on chocolate. A specialist in Indology and Oriental Languages will introduce you to the diverse Eastern culture. We will write mantras for harmony, love, well-being. All this in pleasant company over a glass of wine.

  • ИЗТОЧНА КУЛТУРА - МАНТРИ
    COURSES/КУРСОВЕ

    ИЗТОЧНА КУЛТУРА – МАНТРИ

    Запознайте се с изящната писменост деванагари и създайте свой ръкопис с мантри. Научете за историята и ролята на мантрите - магическите формули в източните учения. Повдигнете завесата над тайнствените образи от индийските предания в творческа атмосфера, която ще ви пренесе в света на Ведите, Махабхарата и Рамаяна.