Indian culture/индийска култура

Запознайте се с изящната писменост деванагари и създайте свой ръкопис с мантри. Научете за историята и ролята на мантрите – магическите формули в източните учения. Повдигнете завесата над тайнствените образи от индийските предания в творческа атмосфера, която ще ви пренесе в света на Ведите, Махабхарата и Рамаяна. Нашият специалист по индология и източн и езици – Милена Тодорова ще ни въведе в разноликата източната култура. С вълнуващата  история, поезия и митология на тези страни.

Get acquainted with the exquisite Devanagari script and create your own manuscript with mantras. Learn about the history and role of mantras – magic formulas in Eastern teachings. Raise the curtain over the mysterious images of Indian legends in a creative atmosphere that will transport you to the world of the Vedas, Mahabharata and Ramayana. Our specialist in Indology and Eastern languages – Milena Todorova will introduce us to the diverse Eastern culture. With the exciting history, poetry and mythology of these countries.